Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
zlobekniezapominajka@wp.pl
Filia Demptowo ul. Demptowska 46 ul. Demptowska 46
81-094 Gdynia
tel: 58 622 12 75
filiademptowo@wp.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
zlobekpogorze@wp.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
zlobekdabrowa@wp.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Cennik

Ustala się miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych, wspomagających rozwój dziecka.

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku uzależnia się od liczby godzin dziennego pobytu dziecka w wysokości: Numer konta ,na który należy dokonywać wpłat za żłobek : 38 1440 1026 0000 0000 0038 1519

W tytule przelewu prosimy wpisywać imie i nazwisko dziecka

Opłat należy dokonywać do 15-stego dnia miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe za nieterminową wpłatę, liczy się data wpływu na konto żłobka.

Galeria