Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Cennik

 Ustala się miesięczną opłatę w wysokości określonej  przez Radę Miasta Gdynia w drodze uchwały:
    1. za pobyt dziecka w żłobku
    2. za wyżywienie, określonych przez dyrektora żłobka, z uwzględnieniem ich maksymalnych wysokości, zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miasta Gdyni.
Numer konta ,na który należy dokonywać wpłat za żłobek : 38 1440 1026 0000 0000 0038 1519

W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka

Opłat należy dokonywać do 15-stego dnia miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe za nieterminową wpłatę, liczy się data wpływu na konto żłobka.
Informacji dot.płatności można uzyskać po 5-tym dniu roboczym każdego miesiąca w administracji żłobka.

Galeria