Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
zlobekniezapominajka@wp.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
zlobekpogorze@wp.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
zlobekdabrowa@wp.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Zasady rekrutacji

PROJEKT "Aktywny rodzic" Regulamin rekrutacji "Aktywny rodzic" : Regulamin
                                                                     Załacznik nr 1 : Formularz Rekrutacyjny Strona rekrutacji http://gdynia.nullo.pl 

Strona rekrutacji filii Witominohttps://gdynia-koniczynka.nullo.plZasady rekrutacji do Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni określa statut żłobka 

Zawarcie umowy należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zakwalifikowania dziecka do żłobka.

Niedopełnienie przez rodziców/opiekunów w/w obowiązku skutkuje usunięciem dziecka z listy przyjętych do żłobka.

Dzieci już uczęszczające mogą kontynuować pobyt w żłobku.

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka  proszeni są o przynoszenie: pieluszek, kapci, rzeczy na zmianę, chusteczek nawilzających i piżamek.

 


Galeria