Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
80-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
Filia Demptowo ul. Demptowska 46 ul. Demptowska 46
81-094 Gdynia
tel: 58 622 12 75
filia Witomino Uczniowska 2 Gdyniaul. Uczniowska 2
81-647 Gdynia
tel: 58 765 00 31
filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-647 Gdynia
tel: 58 622 23 76
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni określa statut żłobka oraz regulamin

Do 15 czerwca roku kalendarzowego będą wywieszone listy dzieci przyjętych do żłobka.

Zawarcie umowy należy dokonać najpóźniej do dnia 31 lipca roku kalendarzowego.

Niedopełnienie przez rodziców/opiekunów w/w obowiązku skutkuje usunięciem dziecka z listy przyjętych do żłobka.

Dzieci już uczęszczające mogą kontynuować pobyt w żłobku.

Galeria