Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
zlobekniezapominajka@wp.pl
Filia Demptowo ul. Demptowska 46 ul. Demptowska 46
81-094 Gdynia
tel: 58 622 12 75
filiademptowo@wp.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
zlobekpogorze@wp.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
zlobekdabrowa@wp.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Zasady rekrutacjiStrona rekrutacji http://gdynia.nullo.pl 

Strona rekrutacji filii Witominohttps://gdynia-koniczynka.nullo.plZasady rekrutacji do Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni określa statut żłobka 

Zawarcie umowy należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zakwalifikowania dziecka do żłobka.

Niedopełnienie przez rodziców/opiekunów w/w obowiązku skutkuje usunięciem dziecka z listy przyjętych do żłobka.

Dzieci już uczęszczające mogą kontynuować pobyt w żłobku.

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka  proszeni są o przynoszenie: pieluszek, kapci, rzeczy na zmianę, chusteczek nawilzających i piżamek.

!!! UWAGA !!!

 

Na podstawie uchwały nr XLIV/1299/18 Rady Miasta Gdynia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Niezapominajka” oraz uchwały nr XLIV/1300/18 Rady Miasta Gdynia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka” informujemy, że z dniem 01.09.2018 r. filia żłobka „Niezapominajka” na ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni zostaje włączona do Żłobka „Koniczynka” w Gdyni.

W związku z powyższym , w sprawie podpisywania umów, zawieranych od dnia 01.09.2018 r. oraz umów , zwartych do dnia 31. 12.2018 r. prosimy o kontaktowanie się Dyrektorem Żłobka „Koniczynka” –
p. Agnieszką Welfle- Pobłocką od dnia 20.08.2018 r. pod numerem
58 667 91 92

 

DZIECI OCZEKUJĄCA NA MIEJSCE W ŻŁOBKU W FILII NA WITOMINIE

W związku z powyższym , listy dzieci oczekujących w systemie rekrutacyjnym Żłobka „Niezapominajka” automatycznie zostaną przeniesione do systemu rekrutacyjnego Żłobka „Koniczynka”.

Strona rekrutacji filii Witomino : https://gdynia-koniczynka.nullo.pl


Galeria