Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

PROCEDURA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

1. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodzica (złożony wyłącznie drogą elektroniczną).Rodzic we wniosku ma obowiązek podać informację o tym, czy dziecko uczęszcza do żłobka oraz wskazać nazwę i adres placówki.
2. Organem właściwym jest ZUS, który ustala prawo do dofinansowania oraz wypłaca dofinansowanie.
3.Dofinansowanie,  przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, , jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie o rodzinnym kapitale opiekuńczym.
4. Formularz z danymi, który mają obowiązek złożyć rodzice do 14.01. 2022 r. do żłobka , jest tylko i wyłącznie na potrzeby uzupełnienia przez placówkę danych w Rejestrze , do których dostęp będzie miał jedynie ZUS ( w celu weryfikacji informacji podanych przez rodziców we wniosku) .  
 
 
Anna Damaszke 
Dyrektor 


Dodano dnia 29 Grudnia 2021

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl