Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻŁOBKA NA ROK 2021/2022

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym stanem pandemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz troską o zdrowie Państwa oraz pracowników żłobka „Niezapominajka” oryginały oświadczeń oraz kserokopię niezbędnych dokumentów weryfikujących zdobytą punktację  ( które miały być składane w oryginalne do wglądu )   należy  składać do urny znajdującej się przy wejściu do administracji siedziby żłobka przy ul .Wójta Radtkego 23.  . Przypominamy, że wraz z dokumentami należy przedstawić dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania lub zameldowania w Gdyni przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka.
 
Prosimy nie umieszczać oryginałów dokumentów z uwagi na ich późniejsze zniszczenie.
 
 
  1. Przygotuj wszystkie dokumenty, które chcesz złożyć podczas rekrutacji.
  2. Kserokopię dokumentów i oryginały oświadczeń zapakuj do koperty i wrzuć do przygotowanej urny w ciągu 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie przyjętych do żłobka tj.  od 15.05.  ( 17.05.-28.05.)
  3. Komisja rekrutacyjna po analizie dokumentów i zamknięciu procesu rekrutacyjnego dokona komisyjnego zniszczenia dokumentów najpóźniej do dnia 31.08.2021r.
 
 
Anna Damaszke 
Dyrektor


Dodano dnia 17 Maja 2021

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl